Styrkede kompetencer gennem opkvalificering

Stå stærkere ved hjælp af opkvalificering

kandidater.jpg
Projektets mål er at synligøre mulighederne, tilrettelægge individuel opkvalificering og hjælpe dig med at finde det rigtige job!

Hvad ønsker vi i PVP FLEX?

At hjælpe dig med opkvalificering for at bevare dit job og tilknytningen til arbejdsmarkedet, og at du står stærkere som kvalificeret arbejdskraft over for en potentiel arbejdsgiver.

At hjælpe dig med at finde det rette job og det rigtige match mellem dig og arbejdsgiver.

"Vi tænker kreativt baglæns og ud af boksen, for at blive glad i låget"

-sagde en tidligere deltager!

HVORDAN KOMMER JEG MED?

Projektet er for dig, der er motiveret for opkvalificering og nytænkning, har interesse for relevant sparring omkring dine uddannelses- og jobmuligheder, og som har et ønske om selv at tage styringen over din fremtid på arbejdsmarkedet.

 1. Er du fleksjobvisiteret, på vej i afklaring mod fleksjob, kontanthjælpsmodtager eller i ressourceforløb kan du blive visiteret til et forløb ved PVP FLEX af din sagsbehandler.
 2. Er du fleksjobansat kan din arbejdsgiver kontakte PVP FLEX for at modtage et tilbud til gavn for dig og virksomheden.
 3. Hvis du har hørt om PVP FLEX via eksempelvis din fagforening, LAFS eller Fleksjobbernetværket kan du selv tage kontakt via jobcentret eller din arbejdsgiver eller direkte til os for en snak om dine muligheder.

Hvordan får jeg udbytte af PVP FLEX?

Der er 3 INDGANGE til projektet:

 1. Opkvalificering på Tietgen: Du opkvalificerer dig til dit kommende job
 2. Opkvalificering på din arbejdsplads i samarbejde med Tietgen: Du bliver endnu bedre til dit job
 3. Grundforløbet og projektforløb på VirksomhedsPorten: Du kommer ud i praktik og lander forhåbentlig i et godt job

Tietgen


 • Du får vigtig viden og vejledning om mulighederne for opkvalificering og uddannelse der kan styrke dig i jobbet!
 • Du får mulighed for at tilegne dig kvalifikationer og forbedre dine muligheder på arbejdsmarkedet!

 • Du får en opkvalificeringsplan og hjælp og sparring til at gennemføre den!

Virksomhedsporten A/S

 • Du får viden om dine muligheder på arbejdsmarkedet og konkret hjælp til at finde relevante praktikker og job
 • Du får jobrettet oplæring og opkvalificering der er med til at åbne dørene til konkret virksomheder
 • Projektets konsulenter tilbyder sparring omkring din jobsøgning og hjælp med at skabe kontakt til virksomhederne

Opkvalificering: Stå stærkere med de rigtige kompetencer

Det skal være relevant, det skal give mening og det skal være vedkommende

Alle skal have lige muligheder for at udnytte deres potentiale for at opnå et meningsfyldt arbejde

Det er dit eget valg, og det er din motivation, der skal bringe dig i mål.

På Tietgen kommer du til en samtale om dine kompetencer og behov for uddannelse og kurser, hvorefter der tilrettelægges et individuelt forløb, der er tilpasset dine jobmæssige og personlige udviklingsmål med blik for eventuelle skånebehov og mobilitet.

For dig der er ansat i en virksomhed vil der blive taget udgangspunkt i, hvilke kvalifikationer din arbejdsgiver og du har fundet ud af, at du har behov for, for fortsat at kunne løse dine opgaver i jobbet måske bedre eller hurtigere eller løse nye opgaver for virksomheden.

Der findes flere muligheder

Vi har eksempelvis arbejdsmarkedsuddannelser som er kurser inden for lager, administration, kontor, handel, detail, bygge og anlæg, transport, hotel og restauration og oplevelsesområdet.

Derudover har vi undervisning for ordblinde og undervisning i eksempelvis dansk, matematik, it og engelsk.

Vi kan også tilbyde kurser og moduler på akademi -og diplomniveau og så har vi også særlige tilrettelagte opkvalificeringsforløb for specifikke målgrupper.

Læs mere under fanen "Opkvalificering"

Hvilke rammer er der?

 • For dig der er ledig fleksjobvisiteret træffer jobcenteret afgørelse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
 • Jobrettet uddannelse for ledige er primært målrettet ufaglærte og faglærte ledighedsydelsesmodtagere og for ledighedsydelsesmodtagere med kort videregående uddannelse, som har en erhvervsfaglig uddannelse. Kurserne findes på de såkaldte positivlister, du kan finde dem på STAR´s hjemmeside.
 • Du kan eksempelvis også deltage på FVU, forberedende voksenundervisning og OBU, ordblindeundervisning, hvis du er i målgruppen. Vi skræddersyer et forløb ud fra dine individuelle behov.
 • For ansatte fleksjobbere er der endnu flere muligheder for efter- og videreuddannelse.

Hvordan foregår det?

 • Hvad enten du er ledig eller ansat i fleksjob, hjælper vi med afklaring og vejledning, så du får et forløb, der er tilpasset dine jobmæssige og personlige udviklingsmål med blik for eventuelle skånebehov og mobilitet.
 • Undervisningen sker ved fysisk fremmøde eller online i moduler af halve dage eller af 2-3 timers varighed, værkstedsundervisning i eget tempo og undervisningsmoduler på virksomheden.

Hvad med økonomien?

 • Det er gratis for både ledige, ansatte og virksomheder at være en del af PVP FLEX.
 • For dig der er ledig fleksjobvisiteret skal tilbud om jobrettet uddannelse og kurser som nævnt bevilges af jobcentret.
 • For dig som er fleksjobansat kan der være VEU eller SVU godtgørelse til din arbejdsgiver, når du deltager i formel opkvalificering og uddannelse.

Praktisk oplæring på en rummelig arbejdsplads - projektforløbet ved Virksomhedsporten A/S

 • De fleste er tilknyttet et 13 ugers grundforløb sideløbende med projektdeltagelsen.
 • I grundforløbet kommer du til at blive en del af et arbejdsteam med gode kollegaer.
 • I forløbet er der fokus på, hvad du kan, hvad du vil - og hvordan du kommer videre i din afklaring omkring valg af job.
 • Du får oplæring i en bred vifte af produktions-, pakke- og serviceopgaver. Målet er at give dig et billede af dine særlige personlige og faglige styrker.
 • Du kan forvente en arbejdsdag, der tilpasses dine ønsker og behov.
 • Du får sparring omkring dit ansøgningsmateriale, og mulighed for at dele viden og erfaringer med de andre projektdeltagere.
 • Du kan hente råd og vejledning omkring din jobsøgning hos projektteamet, og projektets konsulenter samarbejder med dig omkring indledende praktik og/eller opkvalificering for, at du kan få ansættelse i en privat virksomhed.

Virksomhederne i PVP FLEX

Projektet samarbejder med mere end 200 virksomheder i Region Syddanmark omkring etablering af praktik og job og vi opsøger løbende nye virksomheder.

Projektophør

Du afslutter din deltagelse i PVP FLEX, når du har gennemført din opkvalificering, er kommet i job, eller hvis det vurderes, at projektindsatsen ikke skaber den nødvendige motivation og udvikling.

Vil du vide mere?

Kontakt:

Projektkonsulent Hanne Bøgelund - 2088 1166 - hanb@tietgen.dk

Projektleder Heidi Refsgaard Steensen - 2523 0232 - erhs@ramsdalgruppen.dk

Spørgeskema

Instruktionsvideo for deltagere
Se hvordan du udfylder projektets spørgeskema