Læs nyheder

1 af 24Næste nyhed

23/02 2022 Ninna får viden, der kan bruges: “Jeg ved hvad der skal til for at komme godt videre”

Ninna Jannsen er en sej kvinde. Hun er i gang med fleksibel undervisning på Tietgen og har fået vejledning og støtte til forløbet gennem PVP Flex. Målet er et fleksjob og gerne et job, hvor Ninna kan gøre en forskel for dem, som har svært ved at få den rigtige hjælp.

Ninna Jannsen (tv) og Anette Lykke Jensen, PVP Flex på Tietgen Business.

Ninna deltager i ordblindeundervisning og styrker samtidig sine it-kompetencer. I undervisningen anvender hun de mange teknologiske muligheder, der findes. Ninnas børn er også ordblinde, så hun ved om nogen, hvor vigtigt det er at få den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt.

”Det jeg lærer, kan jeg bruge både privat og arbejdsmæssigt. For eksempel kan jeg stille mere kvalificerede spørgsmål til læsevejlederen og dansklæreren i mine børns klasser og jeg sørger for, at mine børn har hjælpesoftware installeret på deres mobiler, så de ‘tvinges’ til at bruge det hver dag. Min undervisning gør også, at jeg har fået øjnene op for nogle andre og større jobområder.”

For Ninna er det et stort plus, at ordblindeundervisningen er fleksibel, kan tages i hendes eget tempo og at forløbet kan forlænges. Det giver ro og tro på, at målene kan nås.

”Ja, jeg samler på plusser på kontoen, minusser har jeg ikke brug for. Det er hårdt arbejde, men når det så lykkes, så lykkes det jo - og det giver mig energi og selvtillid.”

Ninna har tidligere arbejdet i dagligvarebranchen og er meget glad for den erfaring, hun her har fået.

”Jeg har i sin tid taget en HG og derefter Hf-enkeltfag på VUC. Jeg blev afprøvet i REMA 1000 i forhold til min arbejdsevne, så jeg har erfaring fra kassen og fra de forskellige områder i butikken. Jeg kan fylde op og fik også ansvaret for oplæring af nye medarbejdere, der skulle i praktik eller udredes. Den erfaring er jeg meget glad for.”

At gøre noget for andre ligger dybt hos Ninna. De mange erfaringer, gode såvel som dårlige, som hun har gjort sig på egne og børnenes vegne, vil hun bruge aktivt for at gøre det nemmere for andre i lignende situationer.

”Jeg er meget inspireret af tv-udsendelserne ’Vi er Ordbildne’ og er stor fan af Sara Blædel. Udsendelserne har gjort meget godt i forhold til, hvordan man ser på os ordblinde. For mig har det blandt andet betydet, at jeg nu er endnu mere opmærksom på, hvad jeg kan og vil. I undervisningen er der mange mål og ting vi skal lære. Det kræver en indsats. Jeg er godt brugt, når jeg har været på uddannelse, men jeg er brugt på en god måde.”

Ninnas deltagelse i opkvalificering har givet hende nye perspektiver på arbejdslivet.

”Jeg drømmer om et arbejde, hvor jeg er mentor eller vejleder for børn og unge med ordblindhed eller med diagnoser. Der er så mange, som har brug for mere viden om, hvad der kan gøre hverdagen lettere, hvis man har et handicap eller en diagnose. Min søn har, ud over sin ordblindhed, en autisme. Hans situation har givet mig en unik viden og hjælperedskaber, som jeg gerne vil bruge til at skabe større forståelse i samfundet for mennesker med udfordringer.

Ja, Ninna er en sej kvinde og vi ønsker hende rigtig meget held og lykke med udviklingsprocessen og jobsøgningen. 


Følg med på LinkedIn

1 af 24Næste nyhed