Porten til arbejdsmarkedet

om-projektet.jpg

Projekt PVP FLEX er en 2 årig specialisering af projekt VirksomhedsPorten, som igennem snart 5 år med succes har indsluset borgere på kanten af arbejdsmarkedet til praktik og job i private virksomheder. Særligt fleksjobskabelsen har været markant i projektet, hvor ca. 70 % af de fleksjobvisiterede har opnået selvforsørgelse i form af fleksjob.

Det er denne effekt der nu styrkes med en fastholdende opkvalificeringsindsats for fleksjobansatte samtidig med at vi vil gøre det nemmere for virksomhederne at anvende fleksibel opkvalificering for deres fleksjobansatte.

Projektindsatsen har to ben:

 1. En opkvalificerende fastholdelsesindsats i virksomheder med allerede etablerede fleksjob
 2. En fortsat indslusning af borgere på vej mod eller allerede visiterede til fleksjob

Indsatsen vil foregå på Fyn, centreret om Svendborg og Odense, samt i Ikast-Brande kommune, men alle danske private virksomheder, uanset geografisk placering, vil kunne deltage i PVP FLEX.

PVP FLEX støttes af EU´s Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Kommunerne benytter Projekt VirksomhedsPorten som et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats(LAB) og kan fortsat benytte PVP FLEX tilbuddet som et sådan.

Fra Tietgen udrulles indsatsen for individuel skræddersyede opkvalificeringsforløb for fleksjobansatte i private virksomheder og ledige fleksjobbere!

 • Administration
 • Kontor
 • Handel
 • Detail
 • Lager-og logistik
 • Bygge og anlæg
 • Hotel og restauration
 • Oplevelsesområdet

Tietgen samarbejder også med andre uddannelsesinstitutioner om skræddersyede forløb til fleksjobbere.

Projektet vil:

 1. Sikre fastholdelse af udviklingsmuligheder for fleksjobbere i virksomheder gennem målrettet opkvalificering ud fra virksomhedernes behov og
 2. Tilbyde en kvalificeret og differentieret indslusning til arbejdsmarkedet for målgruppen af ledige på vej mod, eller allerede visiteret til, fleksjob.

Vi vil gøre det nemmere for virksomhederne at anvende fleksibel opkvalificering for deres fleksjobansatte.

Samarbejdspartnere

PVP FLEX samarbejder med virksomheder, jobcentre, fagforbund, Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbere (LAFS) og Fleksjobbernetværket.

Porten til arbejdsmarkedet

om-projektet.jpg