Hvor finder opkvalificeringen sted

Opkvalificeringen kan foregå online, fysisk på Tietgen, eller i virksomheden eller på en anden uddannelsesinstitution.

Adresser

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Ejlskovsgade 3, Odense C

Kontakt Tietgen

Tlf. 20881166
E-mail: sikkerpost@tietgen.dk
Emnefelt: hanb@tietgen.dk

Hvordan kan opkvalificeringen gennemføres

Tietgen tilbyder ét individuelt skræddersyet opkvalificerings- og uddannelsesforløb der tager udgangspunkt i den enkeltes jobrettede behov, og derudfra laves en individuel plan for forløbet.

Tidshorisonten for opkvalificeringen

Tidshorisonten for ledige borgere, der er visiteret af Jobcentret tager udgangspunkt i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats for henviste fleksjobbere og kontanthjælpsmodtagere. Typisk visiteres du i en periode på 13 uger til 26 uger.

Tidshorisonten for opkvalificerings- og uddannelsestilbud for ansatte fleksjobbere tager udgangspunkt i gældende lov på det valgte uddannelsesområde med fleksibilitet i forløbet.

Tietgen samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner, såfremt du måtte ønske opkvalificering inden for andre brancheområder end det, der udbydes på Tietgen.

Opkvalificeringsforløbet følger den tidshorisont, der kan gives inden for de valgte opkvalificeringsforløb. Tietgen har som udgangspunkt ingen deadline ud over at projektet udløber 31.12.2022.

Struktur for opkvalificeringsforløb

om-projektet.jpg