Porten til (op)kvalificeret arbejdskraft

Vi vil gøre det nemmere for virksomhederne at anvende fleksibel opkvalificering for deres fleksjobansatte og gøre opkvalificering mulig for ledige på vej ud i fleksjob. Derudover arbejder vi med indslusningsforløb for ledige i form af arbejdstræning, afklaring af kompetencer og etablering af praktikker og fleksjobåbninger.

PVP Flex går derfor på to ben:

  1. En opkvalificerende fastholdelsesindsats i virksomheder med allerede etablerede fleksjob
  2. En fortsat indslusning af borgere på vej mod eller allerede visiterede til fleksjob

Vore overordnede mål i PVP Flex er:

  • At sikre fastholdelse af fleksjobbere i virksomheder gennem målrettet opkvalificering ud fra virksomhedernes behov og
  • At tilbyde en kvalificeret og differentieret indslusning til arbejdsmarkedet for målgruppen af ledige på vej mod, eller allerede visiteret til, fleksjob.

Læs mere om projektet