PORTEN TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

virksomheder.jpg

PVP FLEX har 2 mål

 1. At hjælpe med at opkvalificere ansatte fleksjobbere og borgere i indslusning med behov for erhvervsrettet opkvalificering. Dette varetages af uddannelsesinstitutionen Tietgen www.tietgen/virksomheder
 2. At hjælpe dig med at finde den rigtige medarbejder til netop din virksomhed gennem indslusende praktikforløb. Dette varetages af den socialøkonomiske virksomhed Virksomhedsporten A/S.

(Der er ingen udgifter forbundet med at benytte projektets ydelser.)

Udbytte - opkvalificering

 • I får vigtig viden om mulighederne for opkvalificering af medarbejdere målrettet jeres behov for kvalificeret arbejdskraft
 • I får afdækket mulighederne for opkvalificering af jeres medarbejdere på særlige vilkår
 • I får en opkvalificeringsplan og hjælp til at gennemføre den til gavn for jer og jeres medarbejdere på særlige vilkår
 • I får mulighed for gratis rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på særlige vilkår

UDBYTTET - GRUNDFORLØBET

Som samarbejdsvirksomhed i projektet oplever I en grundig dialog i forhold til hvilke kandidater, der passer til jer. Se en oversigt over alle vores samarbejdende virksomheder.

Udbyttet bliver konkret:

 • Mulighed for at få tilbudt flere relevante kandidater, der matcher jeres behov – uden udgifter til jobannoncer, udvælgelse og mange samtaler
 • Mulighed for at afprøve kandidaterne uden yderligere udgifter i en praktik-periode ud fra "try and hire"-princippet
 • Evt. mulighed for efterfølgende at ansætte kandidaten med tilskud
 • Mulighed for at få stabile, erfarne og loyale medarbejdere fra lokalområdet, med gode basale færdigheder

Hvis behovet opstår, vil I og kandidaten også få mulighed for at hente support og sparring under praktikforløbet.

Sådan er I med

Det starter altid med et uforpligtende møde mellem virksomheden og den lokale projektkonsulent.

Ønsker virksomheden at gå videre, indgås en aftale om samarbejde med projektet og derefter aftales rammen for det videre forløb.

Samarbejdet planlægges, så det passer bedst muligt til virksomhedens konkrete behov og planlægningshorisont.

Virksomhedens vej til opkvalificering for dens medarbejdere ansat på særlige vilkår:
figur-virksomheder-01.png
Virksomhedens vej til ny kvalificeret arbejdskraft gennem indslusning af ledige borgere på særlige vilkår:
figur-virksomheder-02.png

Vilkår

 • Vi håber at I alle vil være motiverede for at indgå i et samarbejde med projekt PVP FLEX om opkvalificering og indslusning af jeres ansatte på særlige vilkår; gerne på den lange bane!
 • Vi samarbejder med private virksomheder i Danmark

Økonomi

Det er gratis at deltage i PVP FLEX

Deltager jeres medarbejdere på særlige vilkår i formel opkvalificering er der for jer mulighed for at søge løntabsgodtgørelse kaldet VEU eller SVU godtgørelse. Satsen er i 2021 kr.120,54 pr. time.

om-projektet.jpg